Er zijn (erfelijke) ziektes bij katten bekend waarop de kat getest kan worden d.m.v. een echo of via het bloed (DNA-test).

Toch kan, ondanks herhaaldelijke 'negatieve' uitslagen op latere leeftijd één van onderstaande ziektes bij de kat ontwikkelen:

HCM

Hypertrofische CardioMyopathie betekent: ziekte van de hartspier. Deze kan aangeboren zijn maar ook op latere leeftijd ontstaan.


Door een verdikking van de wand van de linkerkamer ontstaat een toenemende verstijving in de linkerkamer waardoor die zich niet efficiënt kan vullen. Ten gevolge hiervan kan o.a. trombose ontstaan.
Het is goed mogelijk dat de kat niet of nauwelijks symptomen vertoont. Het eerste symptoom kan een plotselinge dood zijn. Andere klachten/symptomen zijn: slechte eetlust, benauwdheid, versnelde ademhaling, verlamming van de achterpoten en/of hartruis. HCM kan bij alle katten voorkomen, maar vooral bij kort-/halflangharigen zoals de Maine Coon, de Ragdoll en de Britse korthaar en meer bij katers dan bij poezen.

PKD

Polycystic Kidney Disease

Polycystic Kidney Disease is een erfelijke nieraandoening waarbij cysten in de nieren ontstaan. Wanneer de cysten in de loop van het leven van de kat groter worden (soort opgeblazen ballonnen), komt het normale nierweefsel in de verdrukking, met alle gevolgen van dien en wordt de kat ziek. Als er weinig cysten zijn of slechts 1 nier is aangetast, hoeft de kat niet ziek te zijn maar kan deze erfelijke aandoening wel doorgeven aan het nageslacht. PKD komt met name voor bij de Perzische Kat.

CIN

Chronische Interstitiële Nefritis

Chronische Interstitiële Nefritis oftewel chronische insufficiëntie (nierfalen) komt vaak voor bij oudere katten. Bij deze aandoening gaan de niercellen langzamerhand stuk en worden vervangen door bindweefsel. De nieren verschrompelen en uiteindelijk kunnen de nieren niet meer functioneren en zullen geen urine meer produceren met als gevolg dat de kat zal overlijden.

De oorzaak van CIN kan erfelijk zijn maar ook voeding, verhoogde bloeddruk of andere aandoeningen zoals suikerziekte of hartaandoeningen kunnen een rol spelen.
In het beginstadium van deze ziekte is aan de kat nog niks te merken. Als de symptomen - zoals veel drinken en plassen, braken, afvallen of oogafwijkingen - duidelijk worden, is de ziekte vaak al in een verder gevorderd stadium.

Laten testen op Felv en Fiv gaat d.m.v. een eenvoudige bloedtest bij de dierenarts.

Op FIP wordt niet preventief getest omdat dit moeilijk of niet aan te tonen is.

Felv

Feline Leukemie Virus (of leucose) is een virusziekte die het immuunsysteem van de kat aantast waardoor de kat gevoeliger is voor infecties. Ten gevolge hiervan kan o.a. leukemie ontstaan.

Felv wordt voornamelijk overgedragen door langdurig sociaal contact, maar ook door een bijtwond. Enkele ziekteverschijnselen zijn: tumoren in diverse organen, leukemie, vermageren, benauwdheid, koorts, sloomheid, oogontstekingen, slecht eten en verlammingsverschijnselen.

De droge vorm van FIP

Dit is de chronische vorm waarbij er in verschillende organen door het hele lichaam kleine ontstekingshaarden ontstaan. Veel voorkomende organen zijn de lever, de nieren, de ogen en de hersenen.
De droge vorm verloopt trager dan de natte vorm en is er weinig vochtopstapeling. Vaak zijn er vage klachten zoals gewichtsverlies, depressie, koorts, braken, diarree, doffe vacht, groeiachterstand (zelden). 

Andere, meer herkenbare problemen (zeker i.c.m. elkaar) zijn:
Oogproblemen:
-conjunctivitis (ontsteking van het oogbindvlies), uveïtis, blindheid, verkleuring van de iris

Nierproblemen:
-veel drinken en plassen.

Leverfalen:
- icterus (geelzucht)

Pancreas (alvleesklier):
-braken en diarree

Neurologische symptomen:
-paralyse (verlamming), ataxie (wankelgang), beven, nystagmus (afwijkende oogbewegingen), epilepsie, en karakterveranderingen

De natte vorm van FIP

Dit is de acute vorm waarbij kleine bloedvaten vocht gaan lekken en er vrij vocht in de buikholte en/of borstholte ontstaat. Dit vocht is vaak geel en dradentrekkend (ten gevolge van een hoog eiwitgehalte en fibrine). Katten met deze vorm van FIP zijn erg ziek. Ze hebben vaak hoge koorts en een dikke buik. Ze kunnen benauwd zijn als er vocht in de borstholte aanwezig is.

ymptomen kunnen zijn: slecht eten - koorts - slechte vacht - lusteloosheid/sloomheid - slechte groei en een groeiachterstand (bij jonge katjes) - vermageren - oogontstekingen: uveitis (let op: uveitis kun je ook bij Felv en Fiv zien) - dikke volle buik door vocht in de buik (ascites) - benauwdheid door vocht in borstholte (hydrothorax) - gele slijmvliezen en huid (icterus of geelzucht) als de lever is aangetast -braken en diarree.

Ook neurotische symptomen zijn waarneembaar zoals epileptische aanvallen, als er ontstekingen in de hersenen zijn. Soms valt de eigenaar alleen een gedragsverandering op.
Andere neurotische symptomen zijn nystagmus (de ogen van de kat gaan steeds heen en weer), verlammingen, trillen en beven.

Het is vrij lastig om aan te tonen of een kat FIP heeft, omdat in een laboratium geen onderscheid is te maken tussen de antistoffen tegen het Corona-virus of het FIP virus. Dus een kat die antistoffen heeft tegen het Corona-virus hoeft geen FIP te hebben of te ontwikkelen. Bij de natte vorm van FIP wordt middels een punctie wat buikvocht afgenomen wat de karakteristieke gele en 'stroperige' kenmerken heeft.
De diagnose voor droge FIP is veel moeilijker te stellen en kan meestal pas na overlijden bij sectie en weefselonderzoek worden aangetoond.

Er zijn geen medicijnen beschikbaar tegen FIP. Alleen tijdelijke afremmers kunnen het leven van de kat naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken.

FIV

Feline Immunodeficientie Virus (of kattenaids) wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. Daarom wordt FIV ook wel kattenaids genoemd. FIV kan alleen de kat besmetten en niet de mens.
De besmetting van het virus vindt vooral plaats via bloedcontact bijv. bij vecht- en bijtwonden.
Het ziekteverloop is vergelijkbaar met HIV: het virus tast het immuunsysteem aan waardoor de kat gevoelig wordt voor allerlei infecties.

FIP

Feline Infectious Peritonitis betekent zoveel als ontsteking (v.d. bloedvaten) in de buikholte bij katten. De veroorzaker van deze ziekte is het (relatief onschuldige) Corona virus dat veel voorkomt in de darmen van gezonde katten zonder daar echt grote problemente veroorzaken.

Ten gevolge van stress of verminderde conditie kan dit Corona virus de darm verlaten en 'muteren' in het FIP-virus dat elders in het lichaam infecties veroorzaakt. Dit zeer besmettelijke virus wordt vermoedelijk via ontlasting, urine en speeksel overgedragen.

FIP komt voor in een 'natte' en 'droge' vorm. De droge vorm heeft nog enige levensverwachting.... Bij de natte vorm is de kat binnen een paar dagen overleden.

FIP komt meestal voor bij jonge katten tussen ca. 6 maanden en 2 jaar en is vrijwel altijd dodelijk.